T-Stream vyzdvihl efektivnost servisu Toyoty na nejvyšší úroveň v historii

Nasazení a využívání silné komunikační a informační servisní platformy T-Stream pokročilo do další fáze a vše směřuje k otevření nové dimenze péče o vozíky – vzdálené komunikaci technik-stroj a plnému využití vzdálené diagnostiky prostřednictvím telematiky instalované na drtivé většině našich strojů již ve standardní výbavě.

Na otázky k tématu, které zajímá všechny manažery pečující o flotily vozíků odpovídá Jakub Lochman, Veducí administrativní podpory servisu Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Můžeme už o T-Streamu hovořit jako o zavedeném nástroji?

Zcela jistě. Tato skutečně převratná servisní platforma byla do praxe zavedena v listopadu 2018 a do života servisních techniků Toyoty přinesla ihned mnoho zásadních vylepšení v oblasti administrativních a podpůrných procesů. Nedávno byla implementována nová verze s vylepšenými funkcemi T-Stream 2.0.

V čem spočívá kouzlo T-Stream při každodenní práci?

Většina funkcí a nástrojů systému vede jednoznačně k vyšší efektivnosti práce servisních techniků, urychluje a zpřesňuje administrativní stránku servisní zakázky. Například katalog náhradních dílů reaguje ihned přímou nabídkou disponibilních dílů na zadané výrobní číslo stroje a navíc, je-li více alternativ díky postupnému vývoji modelů v čase a obměnám dílů, v nabídce speciálně zvýrazní náhradní díl, který byl na stroji namontován z výroby. Právě ten tam patří a technik prakticky nemůže udělat chybu při specifikaci objednávky dílu. Celý proces je nesrovnatelně rychlejší a přesnější.

Třeba pro nováčky, kteří nepamatují starší typy strojů, ale nejen pro ně. Některé typy strojů jsou na trhu mnoho let v několika generacích a ke změnám a vylepšením dochází neustále, takže díly se mění. Bylo nutné prohledávat tištěné i online katalogy, ověřovat vývoj modelů, porovnávat řady výrobních čísel. Zabíralo to čas a chyby se občas stávaly. Teď byly eliminovány.

Jak konkrétně T-Stream usnadňuje plánování činnosti techniků?​

Součástí T-Streamu je nový Back Office web, kde dispečeři, regionální servisní manažeři i servisní poradci vidí všechny plánovací kalendáře svých techniků, celý tým najednou, vidí jejich vytíženost a mohou rozdělovat zakázky v rámci zastupitelnosti, vzdáleností, zkušeností na příslušné stroje. Rychleji naplánujeme servisní zakázku, rychleji vyplníme servisní výkaz. Uživatelské prostředí je velmi přehledné, pohodlné a intuitivní, jednotlivé části systému jsou prakticky propojené. Naší dlouhodobou vizí je zkrátit administrativní časy technikům, kteří se pak mohou více věnovat zákazníkům. Zákazník profituje z naší rychlejší reakční doby, technik má více prostoru pro práci, která přináší zákazníkovi skutečnou hodnotu.

Jak T-Stream se servisními zakázkami pracuje?​

Hlavně bez chyb a rychleji. Postup od příjmu zakázky, její kompletace a naplánování do systému a informování zákazníka o termínu se výrazně zjednodušil díky velmi vysoké úrovni třídění a zobrazování dat. Uživatelské prostředí plně podporuje snadnou orientaci v zakázkách. Technik může mít v reálném čase v různé fázi termínování a plánování 60 až 80, někdy i více zakázek. Jednotlivé typy zakázek jsou setříděny podle typu (pravidlené údržby, opravy, prioritní zakázky, technické kontroly), přehledné “nástěnky” obsahují buňky a grafy s vývojem zakázek, pole s novými zakázkami, nenaplánovanými zakázkami, naplánovanými zakázkami, se zakázkami s kompletní sadou dílů a podobně. Vše se dá snadno filtrovat a ještě více zpřehlednit pomocí jednoho doteku. Prostor pro chybu, výjezd na špatnou zakázku, přehlédnutí zakázky, prohození pořadí a podobně byl minimalizován. Měříme pravidelně reakční čas. Ve více jak 75 % případů přijedeme k zákazníkovi do 8 hodin od nahlášení. Specifikace závady, objednání dílů a následné zprovoznění stroje probíhá bez prostojů.

Jak měříte úspěšnost technika?​

Takzvaný First Fix Rate měří úspěšnost zprovoznění stroje při první návštěvě technika. Momentálně se držíme na úrovni 96 %, což svědčí o vysoké úrovni celkové přípravy servisu. To znamená odborné zdatnosti techniků, dobré komunikaci, interní i se zákazníkem, i o dostupnosti správných dílů (permanentně optimalizujeme obsah servisních vanů). I když ví chybový kód nebo zákazník dokáže závadu na odstaveném stroji dobře specifikovat, běžně přesnou příčinu odstavení stroje odhalí až na místě. Pak je skladba dílů na vanu velmi důležitá. Vzdálená diagnostika naši úspěšnost ještě vylepší.

Staňte se součástí týmu Toyota

Hledáte uplatnění v silné mezinárodní společnosti? Hledáte perspektivní zaměstnání? Máte chuť tvrdě pracovat? Pak hledáme právě Vás

V jaké fázi vývoje se vzdálená komunikace se strojem nachází?​

Některé funkce fungují již dnes, na vývoji dalších pracujeme. Příprava je na velmi vysoké úrovni. Již od listopadu 2018 mají elektrické skladové stroje, tedy segment, kde je telematika I_Site nasazena v největší míře, potřebný hardware. Ale i uživatelé starších strojů I_Site masivně využívají, takže budou pro komunikaci se servisní platformou T-Stream rovněž připraveni. 

Jak na nový systém reagují zákazníci? ​

Líbí se jim, že servisní činnosti mají rychlejší spád. Kvitují, že se servisním výkazem pošleme jedním e-mailem okamžitě soubory s cenovou nabídkou i fotky s poškozenou částí stroje. Vše je archivováno, co zákazník schválil, za jakou cenu, proč, včetně důkazních podkladů. Už máme od zákazníků spoustu podnětů a pochvalných reakcí.

Nabízí T-Stream také přehled o dostupnosti náhradních dílů?​

T-Stream umožňuje každému technikovi online přístup do centrálního skladu náhradních dílů ve Vídni. Okamžitě zjistí, jaká je dostupnost dílu a termín dodání, který je kalkulován i s dodáním přímo do vanu technika. Technik může ihned informovat zákazníka o termínu vyřešení servisní zakázky. Jde o skutečně velký posun kupředu v efektivitě objednávání dílů a termínování a plánování zakázek.
Odpadly veškeré diskuse s dispečery, ověřování, objasňování situace, čekání na informace.

Jakub Lochman

Jakub Lochman

Vedoucí administrativní podpory servisu
Ve společnosti TMH CZ pracuji od roku 2011 a druhý rokem jako manažer administrativní podpory servisu. Mám na starosti administrativní a procesní stránku servisního zabezpečení pro produkty Toyota Material Handling. Ve volném čase se věnuji rodině a turistice.

Jak centrální sklad ve Vídni funguje? V čem je lepší vozit díly z Rakouska místo z centrálního skladu, který byl dříve v Rudné.​

Centrální sklad náhradních dílů se do Vídně přestěhoval již v roce 2018 a jeho zřízení znamenalo další posun zejména v dostupnosti dílů. V Rudné jsme dosahovali Fill Rate přibližně 86 %, nyní jsme až na 95 %. K dispozici jsou i méně obvyklé položky. Máme do druhého dne i díly, na které jsme dříve čekali týden. Některé díly dokážeme nabídnout i levněji, protože jsme schopni objednávat větší objemy pro více zemí. Pomohli jsme i některým našim tuzemským dodavatelům, kteří se díky své kvalitě a spolehlivosti prosadili jako centrální dodavatel.

Koho a jak sklad zásobuje?​

Sklad obsluhuje zhruba 200 mobilních servisních techniků a 4 dílenské provozy v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. Princip nočního zásobování až do vanů techniků je úplně stejný jako dříve. Do 6 hodin ráno má technik ve své mobilní dílně všechny díly, které si objednal a které očekává. Objednávat může až do 14.30 hodin předchozího dne.

Co když ve Vídni díly dojdou?​

I když díl momentálně na skladě není, což je velmi výjimečná situace, tak technik může stejně objednávku zadat. Ne všechny díly mají takovou obrátku, abychom je drželi v centrálním skladu ve Vídni. Na vídeňský sklad jsou navázány další sklady, kde je Fill Rate+24 hod dokonce na úrovni 98 % a kde tyto díly k dispozici jsou. Jen je termín dodání o něco delší, obvykle o 1 pracovní den. Zbylá 2 % v dostupnosti dílů tvoří položky, které se vyrábějí na zakázku. Měsíčně zákazníkům distribuujeme přibližně 10 tisíc položek náhradních dílů, což je při portfoliu 500 000 aktivních položek a uvedených procentech dostupnosti jasným důkazem skvělé optimalizace skladových zásob a vysoké efektivnosti v jejich distribuci. 

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.