František Mikeš: “Máme ambiciozní cíle”

Rozhovor s novým obchodním a marketingovým ředitelem společnosti TMHCZ

František Mikeš převzal začátkem února vedení obchodního týmu společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o. a stal se členem užšího vedení společnosti. Řídí týmy obchodu, marketingu a produktového managementu. Při příležitosti prvníno on-line vydání magazínu T-Way jsme Františkovi položili pár otázek:

Jak vidíte z Vašeho pohledu obor manipulační techniky?

Ano, to je pravda, mé pracovní zkušenosti jsou z různých segmentů jak trhu, tak i disciplín v rámci fungování byznysu, nebo chcete-li jednotlivých firem. Podle mého názoru, ze systémového podhledu, jsou jednotlivé disciplíny podnikání velmi podobné co do funkce a principů fungování, jiní jsou samozřejmě lidé a jejich znalosti a očekávání, způsob práce či partnerské ekosystémy. Nicméně, domnívám se, že adaptace na jiné prostředí, pokud o ni máte zájem, může být relativně rychlá. Ve finále se, z pohledu firmy a jejího manažera, jedná o splnění hlavního úkolu, a tím je spolupodílet se na fungující a efektivní společnosti, která dosahuje stanovených podnikatelských cílů. K tomu potřebujete spokojené zákazníky s jejich rozvíjejícími se potřebami, správné a efektivní zdroje, včetně kvalitního spolupracujícího interního i externího týmu.

Obor logistiky je sám o sobě pro mě osobně velmi zajímavý. Jednak svým rostoucím potenciálem, co do finančního objemu – velikosti, tak i technologickým rozvojem – primárně automatizací a digitalizací jednotlivých entit samotné logistiky, procesů, ale i rozhraní na další související obory či funkce jak v komerční, tak i státní sféře. Vzhledem k všeobecnému tlaku na úspory je dalším silným motivem i efektivnost, optimalizace a vlastně zjednodušování profesionálního i osobního života. A mimo jiné ve všech těchto oblastech je TOYOTA Material Handling jedním z korporátních lídrů trhu.

Vstoupil jste do oboru s velmi širokým spektrem zákazníků i produktových skupin? Jak tento fakt plánujete využít?

Jednotlivé obory ekonomiky postupně procházejí evoluční transformací – na straně potřeb a očekávání zákazníků, v samotné práce lidí, v požadavcích na efektivitu a optimalizaci. Troufám si říci, že první bylo odvětví služeb, odvětví ICT, elektrotechniky, momentálně se mluví o Průmyslu 4.0, lean managementu a tak dále. Některých z těchto změn jsem byl přímou součástí, a mám tedy i nějaké zkušenosti z předchozí praxe. A jak jsem již naznačil, mimo jiné jsou to obecné principy v rámci fungování jednotlivých firemních disciplín, to je o „ladění standardů a formy práce“, tady jsou možnosti nekonečné. ICT je v zásadě oblastí, která nabízí ostatním oborům své základní produkty a výstupy pro vyšší efektivnost jejich fungování. Zkusíme něco z těchto nástrojů lépe využít, například spojení zkušeností z investičního a projektového či transakčního byznysu, řízení partnerské sítě. Mnoho z výše uvedeného je jednoznačně aplikovatelné.

Toyota je ve světovém měřítku s přehledem nejžádanějším partnerem pro manipulaci nepřetržitě od roku 2001. Jak tuto unikátní pozici vnímáte a jak ji při řízení týmu využíváte?

Toyota je celosvětově jasná 1, v Evropě 2. Cílíme na to být i v ČR číslo jedna. Ano, je to ambiciózní cíl vzhledem ke struktuře naší ekonomiky a průmyslu, propojenosti s německou ekonomikou, globalizací a vstupy z Asie ve formě přílivu čínských anebo korejských produktů a konečně i současné orientaci TMHCZ na dané segmenty zákazníků. Ambice je jasná, hledáme způsob jejího naplnění. Základy ve formě stávajících spokojených zákazníků, kvalitních produktů, nejlepšího servisu na trhu a skvělého týmu máme více než pevné, což nám jednoznačně pomáhá. Musíme přidat ještě více v digitalizaci, rychlosti a optimalizaci individuální nabídky pro individuální zákazníky a partnery. Podívat se na části trhu, které nás z různých důvodů v minulosti nezajímaly. Současná situace s Covidem-19 je nejen velká výzva, ale také příležitost. Spousta věcí se bude měnit mimo své obvyklé trajektorie pohybu. Kdo nic nedělá nic nezkazí, my máme vyhrnuté rukávy.

Převzal jste tým před koncem jednoho finančního roku a před začátkem toho nového. Jaké jsou Vaše hlavní manažerské cíle pro nový fiskální rok?

Konec fiskálního roku je vždy výzva. Standardně dotahujete to, co se vám v průběhu celého fiskálu dosáhnout nepodařilo. Nejinak tomu bylo, a je, v Toyotě. Víte, na jedné straně hodně práce, ale na druhé asi ta nejlepší škola a způsob zorientování se jak interně, tak i z pohledu trhu a zákazníků, jejich potřeb, preferencí a způsobu chování, partnerů i naší konkurence. Cíle jsou jednoduché – růst společnosti ve všech Toyotou sledovaných kategoriích. Původní plány, které byly definovány již před mým příchodem a já je v podstatě zdědil, pro nás stále platí. Samozřejmě, existují různé kvantifikované scénáře dalšího vývoje. Zatím je brzy některé z nich finálně potvrdit. Důležitou informací bude vývoj ekonomiky v příštích 3 měsících.

Právě skončený finanční rok byl pro Toyotu velmi úspěšný. Dokázali jsme se prosadit i ve firmách, kam dodávala konkurence. Jaké jsou priority obchodního týmu tento úspěch zopakovat?

Jsme číslo dvě na trhu v ČR. Máme ambici a chuť, naši zákazníci nám věří a jsou s našimi produkty spokojení. Snažíme se být co nejvíce partnery pro jejich potřeby a požadavky, máme jeden ze tří nejlepších obchodních týmů, máme nejlepší zákaznický servis na trhu, investujeme do vnitřní efektivity firmy. Pokud se ekonomika nezastaví, není důvod si nevěřit, že svůj úspěch nezopakujeme. Samozřejmě je to o práci, práci a zase práci. Na trhu i uvnitř firmy.

V období pandemie vyplynulo omezení pohybu a setkávání osob a obchodníci byli často odříznuti od přímého kontaktu se zákazníky. Změnila tato situace některé interní procesy a jejich efektivnost?

To určitě. Více než kdy jindy jsme si uvědomili, že se dá pracovat v kyberprostoru, a to nejen u profesí a činností, kde se to automaticky nabízí, nebo je to nutné – jako například vzdálené připojení obchodníků a administrativy do interních systémů, ale i oddělení marketingu, produkt managementu, financí, servisu a podobně. Nástroje typu Skype, Teams, One Note i jiné Toyota běžně využívá již nějakou dobu, je ale fakt, že jsme se v posledních měsících zdokonalili výrazně všichni. Nicméně, osobní kontakt pořád ničím nenahradíte. Možná je to už i generační pohled, ale jak zákazníci, tak náš tým výrazně pookřává s uvolňováním restrikcí. Některé aspekty komunikace jsou pořád doménou osobního kontaktu, ať chceme, nebo ne. To bude platit napořád.

Mohou zákazníci očekávat u Toyoty stejný standard služeb jako doposud?

Standardy služeb se určitě nemění, děláme pro to maximum. U nejvíce zasažených zákazníků současnou COVID krizí pomáháme různými formami podpory, jako například odkladem plateb, optimalizací provozovaného parku a podobně. Vždy se jedná o individuální podporu vůči individuálním potřebám zákazníků. Snažíme se o partnerský přístup. Zároveň musíme balancovat i naší finanční a podnikatelskou stabilitu, přestože jsme silná společnost.

Co bude pro Toyotu v nejbližších měsících při prodeji vozíků klíčové?​

Uklidnění situace na trhu, nastartování zmrazených podniků a nejvíce dotčených částí ekonomiky, minimum státních zásahů, a to v celé Evropě, vzhledem k našim výrobním kapacitám v jednotlivých zemích. Z interního pohledu pak rychlost, spolehlivost, přesnost nabídky v jejich obvyklých parametrech vůči potřebám našich zákazníků, důslednost a odvaha.

Průzkumy spokojenosti jsou jednou z forem, jak zjistit postoj zákazníků k našim službám, produktům, zaměstnancům či společnosti jako takové. Máte v plánu vyzvat zákazníky ke jejich vyššímu využívání?​

Dobrá otázka. Chceme být první volbou pro naše zákazníky. Zpětná vazba je pro nás klíčová. Podle ní můžeme zlepšit to, co z jejich pohledu nefunguje, a tím být pro ně lepším partnerem ve všech oblastech typu – důvěra, transparentnost, kvalita, rychlost, efektivita. Běžně provádíme průzkumy spokojenosti. Nicméně každý z nás – z týmu TMHCZ – je k dispozici pro jakoukoliv zpětnou vazbu kdykoliv.

Jaké je osobní krédo člověka / obchodníka? ​

Síla, inteligence, transparentnost a důvěra, partnerství, rámované společným úspěchem.

František Mikeš (45)

vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde následně rovněž tři roky působil jako asistent na Fakultě podnikohospodářské. Má více než 19 let zkušeností v ICT a non-IT oblastech.

Před příchodem do TMHCZ zastával různé manažerské pozice se zaměřením na strategii, rozvoj a řízení obchodu, projektový a systémový management, produktový marketing či strategický a segmentový marketing například ve společnostech Český Telecom, Telenor Networks CE, Telefónica O2 Czech Republic, Altron, Schneider Electric nebo TTC MARCONI, a to primárně na českém, slovenském nebo polském trhu. Má rovněž obchodní zkušenosti z prostředí Východní Evropy a oblasti UAE.

František Mikeš je ženatý, má dvě děti a kromě času stráveného společně s rodinou patří k jeho nejoblíbenějším aktivitám vysokohorská turistika, přístrojové potápění, sportovní střelba, cestování a hudba.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.