Aktivitou a nasazením navazujeme na úspěšný loňský rok

Úvodní slovo jednatele společnosti Jaroslava Žlábka

Vážení obchodní přátelé, kolegyně a kolegové,

i v současné komplikované době Toyota Material Handling CZ podporuje své partnery a bez přerušení poskytovala i v době vládních omezení obchodní a servisní služby v kvalitě, na kterou jste zvyklí. Chtěl bych tímto v první řadě poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří zajištují fungování naší techniky v kritické infrastruktuře a nejen tam, ale u všech našich partnerů a zákazníků. Díky dobré organizaci práce při zajištění potřebné bezpečnosti jsme snad společně překonali nejhorší období a můžeme navázat na velmi dobrý základ z předchozího fiskálního roku, který pro naši společnost skončil v březnu.

Ještě se krátce vrátím k loňskému roku, který pro nás byl velmi úspěšný. Dle dostupných dat se nám podařilo díky velmi dobré práci celé organizace zvýšit podíl na trhu v hnaných vozících, zvýšili jsme spokojenost zákazníků s našimi službami díky vysoké úrovni servisních zásahů, podařilo se nám realizovat velmi zajímavé projekty v oblasti automatických vozíků, vysoko hustotního skladování se systémem Radioshuttle a telematický systém I_Site si objednalo nejvíce zákazníků v historii naší společnosti. A samozřejmě naší velkou výhodou je zkušený tým odborníků napříč celou firmou, což oceňují naši zákazníci v pravidelných průzkumech. Rád bych zdůraznil i naši partnerskou síť dealerů, kteří jsou přirozenou součástí našeho „ekosystému“ a díky vzájemné podpoře se nám daří rozvíjet spolupráci a společně obsluhovat zákazníky v příslušných regionech.

Tyto výborné výsledky jen potvrzují silné základy na kterých stojí výrobky a komplexní řešení z produkce Toyoty včetně excelentní podpory zákazníků. Proto jsem přesvědčen, že i v letošním složitém roce 2020, a ne jen v něm, máme našim partnerům a zákazníkům co nabídnout. Připravili jsme dlouhodobou strategii, která je nazvaná „Kvalita ve všem, co děláme“. Je založena na velmi dynamickém vývoji posledních let, který možná současná situace jen urychlila. Naši zákazníci a partneři čelí novým výzvám, kterými jsou rychlé změny způsobené nástupem nových technologií, e-commerce, globalizace a zvýšené cenová konkurence, což vyvolává potřebu zásadních změn v logistice. Příkladem těchto změně je vyšší podíl manipulace s balíky a ne s celými paletami, nákupy přes internet místo v obchodních domech, požadavku na dodávky ten samý den a podobně, a to vše je založeno na výpočtech a algoritmech. To vše vede ke zvýšeným požadavkům na spolehlivost, automatizaci, konektivitu a rychlost v logistice. Všechny tyto výzvy pomáháme našim zákazníkům řešit díky jedinečné kombinaci nabídky prémiových produktů, automatizace, služeb/servisu, pronájmu, možnosti připojení a vyhodnocování produktivity.

Možná se někteří i po přečtení výše uvedeného stále mohou zeptat, proč právě Toyota by měla být mým partnerem? Jedním z dalších argumentů, pokud jimi nejsou konkrétní úspěšná řešení Toyota, které naleznete v tomto čísle T-Way nebo na našich stránkách či na sociálních sítích, může být právě naše strategie založená na firemních hodnotách. Vždyť Toyota Production System je dodnes nepřekonaným nástrojem pro zajištění kvality v nenáročnějších výrobních provozech, naše hodnoty jsou světově známé a zajišťují pravidelný rozvoj nových technologií při zachování důrazu na společenskou zodpovědnost a nejvyšší kvalitu. To vše přinášíme naším partnerům a zákazníkům.

Jsem si jistý tím, že naším společným finálním cílem neboli vizí je „Zero Muda“, což je právě výsledek již zmíněné strategie. Co to znamená? Jedná se o eliminaci čekání a odpadu díky bezbariérovému toku zboží a informací. To vše díky jasné strategii, osvědčeným nástrojům, znalosti trhu, nejnovějších trendů a stabilních hodnot. Proto je Toyota celosvětovým leaderem v oblasti manipulační techniky a i proto si nás zákazníci vybírají za svého partnera.

Věřím, že každý z Vás si z nabídky aktuálního magazínu T-Way vybere zajímavý podnět, který může přispět k rozvoji vlastního podnikání a že budeme mít příležitost společně realizovat efektivní, bezpečná a spolehlivá řešení založená na síle a jasné strategii společnosti Toyota.

– Jaroslav Žlábek, jednatel společnosti
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.