Maximálně efektivní skladování? Radioshuttle!

Nahradíme výhodně starou jednotku Radioshuttle za novou

Řešení skladování založeném na systému Radioshuttle je již osvědčený efektivní způsob vysokohustotního skladování. Zeptali jsme se některých uživatelů, co bylo hlavním impulsem pro jeho pořízení, jaká byla očekávání ve srovnání s dosud používaným řešením a jak se záměr povedl.

Dva z nich provozují mrazírenské sklady. Maximální využití prostoru právě ve skladech s řízenou teplotou je klíčové pro udržení provozních nákladů na přijatelné úrovni. Ale i ve skladech s teplotou okolního prostředí jsou úspory žádoucí. Příkladem za všechny může být vybudování regálového systému Radioshuttle v nevyužitých prostorách přímo ve výrobním provozu a dosažení nemalých úspor.

Třináctileté zkušenosti v mrazírenském provozu​

Tomáš Urban, CEO společnosti Eurofrost z Úžic u Prahy, je zkušeným uživatelem systému již od roku 2007, a to v mrazírenském skladu.

“Historicky máme zkušenost i s vjezdovými regály, s konvenčními regály a se skladováním v rámech. Vjezdové regály a rámy zní v dnešní době už hodně zastarale, pravděpodobně i díky rozšíření Radioshuttle a podobných řešení. Radioshuttle nabízí maximální využití skladového prostoru, ale zároveň není nutné slevovat z nároků na obrátkovost skladu.

Tomáš Urban popisuje, jak řešení zapadá do celkové logistiky a skladování firmy: “Naše sklady jsou obvykle kombinací konvenčních regálů a systému Radioshuttle. Díky tomu dokážeme uskladnit velký objem velmi různorodého zboží. V našich skladech v Úžicích u Prahy aktuálně disponujeme kapacitou 25 tisíc paletových míst, z toho 23 tisíc pro mražené zboží. Zhruba 45 tisíc palet za měsíc zmanipulujeme.”

“Při výběrovém řízení obvykle oslovujeme několik společností, které jsou schopné nám nabídnout vhodné řešení do našich nově budovaných prostor. Kritériem bývá samozřejmě cena, ale tím nejdůležitějším vodítkem hned od začátku je to, aby řešení bylo funkční a vhodné pro náš budoucí provoz. Zpočátku Radioshuttle neměl žádného relevantního konkurenta, aktuálně se již pár konkurenčních řešení nabízí. Toyota zatím pokaždé splnila zadání nejlépe, to platilo i při výstavbě nového skladu v Úžicích v roce 2019. Očekáváme také, že náš dodavatel zachytí všechny trendy, nabídne nám řešení vhodná pro náš provoz a uvede tato řešení do funkční praxe, abychom se mohli věnovat jen tomu, co nás baví, tedy logistice. Aktuálně se zajímáme například o možnosti automatizace skladování, samotný Radioshuttle známe za těch 13 let už příliš dobře. Naše očekávání v čase stále rostou, ale Toyota zatím stíhá k naší spokojenosti.”

Zdeněk Karban

Obchodní specialista pro logistická řešení

Radioshuttle byl jasnou volbou​

Vratislav Hruška, vedoucí odštěpného závodu AGRO Jesenice u Prahy a.s. ve Vestci u Prahy, největší mrazírny zeleniny v České republice, uvádí, že volba systému Radioshuttle v podstatě žádnou alternativu neměla:

“Hlavním kritériem při rozšiřování provozu v roce 2019 bylo navýšení celkové kapacity skladů a dosažení maximálního počtu paletových míst v disponibilním prostoru. Dosud jsme z 80 % skladovali v mrazírenských rámech a zbytek v drive-in regálech. Žádné jiné řešení nám potřebnou kapacitu nedokázalo nabídnout.
V systému Radioshuttle skladujeme v extrémních mrazírenských podmínkách přes 8 200 palet s mraženou zeleninou, surovinou pro další zpracování. Celý regálový systém obsluhují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 3 satelitní podvozky.”

“Díky benefitům systému Radioshuttle a dobrými zkušenostmi s tímto systémem v podobných provozech jsme nechali postavit sklad zevnitř ven. To znamená, že nejdříve byly navrženy regálové systémy s potřebnou kapacitou, následně se doplnila chladírenská technologie a kolem všeho se vyprojektovala skladová hala. Tím jsme zajistili efektivní využité prostoru.”

“Jsme progresivně rozvíjející se společnost, investujeme do modernizace výrobních prostředků a často se musíme vyrovnávat s novinkami. Proto nás potěšilo, že rozjezd provozu skladu byl bezproblémový, protože obsluha satelitů je snadná a skladníci si systém Radioshuttle rychle oblíbili.”

“Bude-li se nám i nadále dařit a budeme-li se rozšiřovat, je pro nás systém Radioshuttle od Toyoty jasnou volbou i do budoucna v dalších skladech.”

Skladování u výrobních linek omezilo přejezdy a zvýšilo bezpečnost

Ve společnosti Faurecia Components Písek s.r.o. vyřešil systém Radioshuttle RS6.0 problém s nedostatkem skladových prostor pro skladování prázdných obalů přímo ve výrobním provozu a odstranilo zbytečné jízdy manipulační techniky.

Václav Mareš, PC&L Improvement Coordinator společnosti přibližuje řešení, které pomohlo výrazně zvýšit rychlost a bezpečnost manipulace a v konečném důsledku ušetřit i pracovní sílu:

“Dosud jsme ve výrobní hale pro skladování využívali pouze podlahovou úroveň, a to pro skladování prázdných obalů i beden s hotovými výrobky. S nárůstem objemu výroby skladová plocha nestačila, takže jsme museli využívat volné prostory v jiných vzdálenějších částech haly i v externím skladu. Absolvovali jsme velké množství zbytečných přejezdů přes celou halu. Proto jsme hledali jiné řešení, které by tyto zbytečné přejezdy odstranilo a odbouralo narůstající objem neefektivní manipulace, protože s dalším avizovaným nárůstem výroby by se problém jen prohluboval. Alternativní, velmi praktické a nákladově přijatelné řešení s návratností pouhých 18 měsíců jsme našli u Toyoty v podobě systému Radioshuttle.”

Regálový systém Radioshuttle byl vybudován na ploše 450 m2 a představuje mezaninovou nástavbu nad podlahovou skladovou plochou, která může být i nadále nezávisle využívána. V jalovém prostoru tak vznikl nový sklad pro přibližně 3 500 prázdných obalů obsluhovaný dvěma satelitními jednotkami RS6.0.

“Jsme maximálně spokojeni a máme jen pozitivní odezvu, a to i od obsluhy vozíků, která v režimu 24/7 zásobuje prázdnými obaly výrobní linky. Sklad zůstal v těsné blízkosti výroby, kapacita výrazně narostla, odpadly veškeré dlouhé přejezdy velkých vidlicových vozíků, což vždy představovalo zbytečné bezpečností riziko a plně vytížilo o jednoho pracovníka více než současné řešení. Najetí na nový režim skladování proběhlo prakticky ihned po předání regálového systému Radioshuttle, jehož jednoduchost, nápaditost a spolehlivost nám vyřešila slabé místo výrobní logistiky,” dodává Václav Mareš.

Kdy a proč nasadit bezuličkový vysokohustotní regálový systém Radioshuttle?
Protože pro skladování využijete efektivně až 85 % objemu skladu!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.