Efektivní výroba sýrů s tuctem top retraků Autopilot

Společnost Royal A-ware se specializuje na výrobu, zrání, balení a distribuci sýrů. Dodává své výrobky do několika obchodních řetězců nejen v Holandsku, ale i do dalších evropských zemí. Provoz v Heerenveenu byl otevřen v roce 2014 a pracuje v nepřetržitém provozu. Pro spolehlivou a naprosto bezpečnou manipulaci si zvolila 12 automatických retraků Autopilot RAE160 s li-ionovými bateriemi. Komplexní péči jistí detailní pronájemní program, servisní smlouva a správa dat I_Site.

Retraky Autopilot zajišťují přepravu sýrů mezi výrobními linkami, zracími komorami a expediční zónou. Pro navigaci používají laserové skenery. V prostoru se orientují pomocí odražečů umístěných na stěnách podél celé trasy všech vozíků. Díky přesné navigaci se pohybují bezpečně a výhradně po trasách naprogramovaných v řídícím systému.

Kromě naplánovaných tras a stanic, kde může vozík “odpočívat” (například nabíjecí místo), zobrazuje řídící systém i aktuální činnost (status) každého vozíku, umožňuje definování a naprogramování pravidel, kterými se vozík během pojezdu řídí (například přednosti v jízdě). Jednoznačné naprogramování všech procesů a situací je klíčové pro dosažení maximální produktivity, plynulé manipulace a bezpečnosti práce. WMS pak umožňuje správu jednotlivých lokací, kde jsou sýry umístěny, a řízení jejich přesunů mezi lokacemi. Zobrazuje také úroveň zásob v jednotlivých zracích komorách a množství zboží připraveného k expedici.

Specifický přístup k preventivní údržbě

Pravidelná preventivní údržba autonomních vozíků je nutná pro zajištění nepřetržitého provozu bez prostojů kvůli neplánovaným odstávkám nebo urgentním opravám. Proto byl sestaven seznam kontrolních bodů, podle kterého jsou vozíky několikrát týdně kontrolovány. A také čištěny, aby odpovídaly hygienickým požadavkům uplatňovaným v potravinářském průmyslu.

FAKTA A ČÍSLA

ROYAL A-WARE logo

Automatizace provozu bude pokračovat

Automatizace umožňuje Royal A-ware využít zkušenosti uvolněných zaměstnanců k posílení výroby a přenechat jednotvárnou práci spojenou s řízením retraků automatům. Pro všechny zaměstnance, kteří se pohybují v okolí vozíků, jde také o nezanedbatelné zvýšení jejich osobní bezpečnosti. Automaty snižují provozní náklady díky eliminaci nehod spojených s poškozením budovy, jejího vybavení a samozřejmě díky eliminaci škod na vozících samotných. Jelikož manipulace v Royal A-ware je velmi frekventovaná, je důležité ve snižování bezpečnostních rizik pokračovat. Proto v budoucnu plánuje nasadit dalších více než 20 automatických retraků.

Prozkomejte systémy AUTIPILOT

Zaujala Vás případová studie?

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.