Toyota Industries Corporation ekologicky boduje

Toyota Industries Corporation (TICO) byla již podruhé za sebou zařazena do seznamu A, když získala maximální skóre v průzkumu zabývajícím se klimatickými změnami řízeném organizací CDP. Toyota Material Handling Europe (TMHE), její evropská divize manipulační techniky, dokončila seznam opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů a ke změně klimatu.
CDP pravidelně sleduje, jaká okamžitá opatření přijímají firmy, investoři nebo města s cílem vybudovat skutečně udržitelné hospodářství, přičemž měří a posuzuje dopad jejich činností na životní prostředí.

Nulové emise CO2 v Mjölby již vloni

Toyota Material Handling Europe plně a soustavně podporuje cíle TICO v oblasti environmentální politiky a emisí CO2. Jedním z příkladů je využití uhlíkově neutrálního bioplynu ve výrobním závodě TMHE ve švédském Mjölby, který dosáhl nulových emisí CO2 již v roce 2019. Továrna je tak prvním závodem v rámci TICO Group, která tohoto cíle dosáhla. Byla za to, a za další účinné iniciativy na tomto poli, rovněž oceněna titulem Udržitelná firma roku (ocenění udělila švédská veřejná společnost Tekniska Verken).

TMHE demonstruje jak dostupnost, tak cenovou dosažitelnost technologií s nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku pro firmy, které se rozhodnou inovovat. Získáním nejvyššího ratingu druhý rok po sobě svědčí o tom, že Toyota si tyto možnosti nejen uvědomuje, ale také je využívá a realizuje.

“V rámci Sustainability Report z roku 2019 jsme ohlásili nulové navýšení emisí CO2 v našich výrobních a obchodních střediscích v Evropě od roku 2012, přičemž ve stejné době stouply naše výkony o 54 %. I nadále pracujeme na dalším snižování emisí. Například pro rok 2020 a dále jsme se zavázali odebírat elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. To povede ke snížení emisí o dalších 15 %,” řekl Tom Schalenbourg, Sustainable Development Director TMHE.

6. Environmentální akční plán TICO​

Skupina Toyota Industries Group formulovala svoji představu o udržitelném podnikání v materiálu “Ideální stav v roce 2050” již v březnu 2016 a od té doby konsoliduje své aktivity s výhledem na 5 let a každý rok je upřesňuje. V tomto, již šestém akčním plánu, který je momentálně aktivně implementována mimo jiné uvádí:
Společnost řídí následující aktivity založené na iniciativách uvedených v tomto akčním plánu:
  • Snížení emisí CO2 do konce finančního roku 2021 o 10 % ve srovnání s rokem 2006 (Toyota Industries)
  • Snížení počtu jednotek produkujících CO2 do konce finančního roku 2021 o 26 % ve srovnání s rokem 2006 (Toyota Industries Group)
  • Stanovení a omezení rizik týkajících se vodních zdrojů ve všech výrobních závodech

Výsledky za rok 2019 byly formálně vyhlášeny 20.ledna 2020 v rámci CDP Japan Report Launch. Více informací najdete v tiskové zprávě Toyota Industries Corporation.

Logo CDP Climate A list 2019
Pro více informací kontaktuje:

Akiko Elmwall, PR Manager, Toyota Material Handling Europe
E-mail: akiko.elmwall@toyota-industries.eu
Tel.: +46 (0)142 8 6259 M: +46 (0)72 701 1577

O organizaci CDP

CDP je globální nezisková organizace vzniklá ve Velké Británii v roce 2000. Prosazuje snižování emisí skleníkových plynů a ochranu vodních zdrojů a lesů ze strany firem, měst nebo vlád. V roce 2019 řídila CDP průzkumy a hodnotila hlavní globální společnosti v zastoupení 525 institucionálních investorů (ovládajících prostředky ve výši 96 bilionů USD) a 125 firem a organizací.
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.